POLITYKA PRYWATNOŚCI

zasady archiwizowania i używania danych osobowych

 1. Nasze zobowiązanie wobec Ciebie
  Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Abyśmy mogli świadczyć Ci nasze usługi, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania niektórych danych osobowych o Tobie i Twojej aktywności.

  Powierzając nam Twoje dane osobowe, chcielibyśmy zapewnić Cię o naszym zobowiązaniu do zachowania poufności tych informacji i działania zgodnie z wszystkimi przepisami regulacyjnymi i wszystkimi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, w tym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) 679/2016 (UE).
  Podjęliśmy wymierne kroki w celu ochrony poufności, bezpieczeństwa i integralności tych danych. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z poniższymi informacjami.

 2. Podstawy gromadzenia danych
  Przetwarzanie Twoich danych osobowych (czyli wszelkich danych, które mogą potencjalnie pozwolić na identyfikację za pomocą rozsądnych środków; zwane dalej „Danymi Osobowymi”) jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie i świadczenia Ci naszych usług, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz za przestrzeganie prawnych i finansowych obowiązków regulacyjnych, którym podlegamy.

  Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie i inne sposoby wykorzystywania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 3. W jaki sposób otrzymujemy dane o Tobie?
  Twoje dane osobowe otrzymujemy z różnych źródeł:
  1. Gdy dobrowolnie podasz nam swoje dane osobowe w celu utworzenia konta (na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail)
  2. Kiedy korzystasz z naszej witryny i usług lub uzyskujesz do nich dostęp, w związku z korzystaniem z naszych usług (na przykład transakcji finansowych)
  3. Od zewnętrznych dostawców i usług, takich jak na przykład biura informacji kredytowej, agencje zapobiegania oszustwom, dostawcy weryfikacji tożsamości, banki, dostawcy usług uwierzytelniania i rejestry publiczne.
 4. Jakie dane zbieramy?
  W celu otwarcia konta oraz świadczenia naszych usług będziemy potrzebować od Ciebie następujących danych:
  • Dane osobiste

  Gromadzimy następujące dane osobowe o Tobie:

  • Dane rejestracyjne – Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zawód, kraj zamieszkania i wiek (w celu weryfikacji, czy masz ukończone 18 lat i kwalifikujesz się do korzystania z naszego serwisu).
  • Dane dobrowolne – kiedy komunikujesz się z nami (np. Wysyłasz nam wiadomość e-mail lub korzystasz z formularza „skontaktuj się z nami” na naszej stronie), zbieramy dane osobowe, które nam przekazałeś.
  • Dane finansowe – ze swojej natury korzystanie z naszych usług obejmuje transakcje finansowe, co oznacza, że wymagamy od nas uzyskania Twoich danych finansowych, w tym między innymi danych dotyczących płatności (takich jak dane rachunku bankowego i transakcje finansowe dokonywane za pośrednictwem naszych usług).
  • Dane techniczne – zbieramy określone dane techniczne, które są automatycznie rejestrowane podczas korzystania z naszych usług, takie jak adres IP, adres MAC, przybliżona lokalizacja urządzenia
  • Dane nieosobowe

  Zapisujemy i zbieramy dane z Twojego urządzenia (na przykład komputera lub urządzenia mobilnego) lub o nim, kiedy uzyskujesz dostęp do naszych usług i odwiedzasz naszą witrynę. Obejmuje to między innymi: dane logowania, UDID, identyfikator wyświetlania reklam Google, IDFA, identyfikatory plików cookie i może obejmować inne identyfikatory, takie jak wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki, preferencje językowe, strefa czasowa, domeny odsyłające i czas trwania Odwiedziny. Ułatwi to nam ulepszanie naszych usług i personalizowanie Twoich doświadczeń z nami.

  Jeśli połączymy dane osobowe z danymi nieosobowymi dotyczącymi Ciebie, połączone dane będą traktowane jako dane osobowe tak długo, jak długo pozostaną połączone.

 5. Technologie śledzenia
  Kiedy odwiedzasz nasze usługi lub uzyskujesz do nich dostęp, używamy (i upoważniamy strony trzecie do używania) pikseli, plików cookie, zdarzeń i innych technologii („Technologie śledzenia”). Pozwalają nam one automatycznie gromadzić dane o Tobie, Twoim urządzeniu i Twoim zachowaniu w Internecie, w celu ulepszenia Twojej nawigacji w naszych usługach, poprawy wydajności naszej witryny, przeprowadzania analiz i dostosowywania Twoich doświadczeń na niej. Ponadto możemy łączyć posiadane przez nas dane z danymi zebranymi za pośrednictwem wspomnianych technologii śledzenia z danymi, które możemy uzyskać z innych źródeł, w wyniku czego takie dane mogą stać się danymi osobowymi.

  Aby dowiedzieć się więcej o naszych technologiach śledzenia, kliknij w zakładkę “Polityka plików cookies”.

 6. Jak wykorzystujemy zebrane dane?
  • Świadczenie usług – będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu świadczenia i ulepszania naszych usług.
  • Cele marketingowe – będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe (takie jak adres e-mail lub numer telefonu). Na przykład, zapisując się do naszego newslettera, będziesz otrzymywać wskazówki i ogłoszenia bezpośrednio na swoje konto e-mail. Możemy również wysyłać Ci materiały promocyjne dotyczące naszych usług lub usług naszych partnerów (które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować), w tym między innymi poprzez tworzenie zautomatyzowanego profilu na podstawie Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych promocyjnych lub marketingowych wiadomości e-mail (w całości lub w jakiejkolwiek części), informując nas wiadomością e-mail. Pamiętaj, że nawet jeśli zrezygnujesz z subskrypcji naszego biuletynu, możemy nadal wysyłać Ci aktualizacje i powiadomienia związane z usługami lub odpowiadać na Twoje zapytania i opinie, które nam przekazujesz.
  • Rezygnacja z otrzymywania materiałów marketingowych – Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali lub udostępniali Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz zrezygnować zgodnie z niniejszą sekcją „Rezygnacja”. Pamiętaj, że nawet jeśli zrezygnujesz, możemy nadal wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w celach niemarketingowych (na przykład w celu spełnienia Twoich żądań, komunikowania się z Tobą i odpowiadania na Twoje zapytania itp.). W takich przypadkach firmy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług niemarketingowych.
  • Analizy, ankiety i badania – zawsze staramy się ulepszać nasze usługi i wymyślać nowe i ekscytujące funkcje dla naszych użytkowników. Od czasu do czasu możemy przeprowadzać ankiety lub testować funkcje i analizować informacje, które musimy opracować, ocenić i ulepszyć te funkcje.
  • Ochrona naszych interesów – wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne, aby podjąć środki ostrożności przed zobowiązaniami, zbadać i bronić się przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, badać i chronić się przed oszustwami, chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych usług i chronić prawa i własność firmy, jej użytkowników i / lub partnerów.
  • Egzekwowanie zasad – wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu egzekwowania naszych zasad, w tym między innymi naszych Warunków i zasad.
  • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi – wykorzystujemy również Twoje dane osobowe do badania naruszeń i zapobiegania praniu pieniędzy oraz do przeprowadzania kontroli należytej staranności, a także zgodnie z wymogami prawa, regulacji lub innego organu rządowego, lub w celu wykonania wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego.
 7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  • Wewnętrzne podmioty zainteresowane – udostępniamy Twoje dane firmom z naszej grupy, a także naszym pracownikom, tylko tym pracownikom lub partnerom, którzy muszą znać te informacje, aby świadczyć Ci nasze usługi.
  • Dostawcy finansowi i podmioty przetwarzające płatności – udostępniamy Twoje dane finansowe w celu przyjmowania wpłat lub przeprowadzania analizy ryzyka.
  • Partnerzy biznesowi – udostępniamy Twoje dane partnerom biznesowym, takim jak dostawcy pamięci masowej i usług hostingowych, którzy pomagają nam świadczyć Ci nasze usługi.
  • Podmioty prawne i regulacyjne – możemy ujawnić dowolne dane, jeśli uważamy, w dobrej wierze, że takie ujawnienie jest konieczne w celu wyegzekwowania naszego Regulaminu, podjęcia środków ostrożności przed zobowiązaniami, zbadania i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, bezpieczeństwo lub integralność witryny i naszych serwerów oraz ochrona praw i mienia, naszych użytkowników i / lub partnerów. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe na żądanie dowolnego innego organu regulacyjnego mającego kontrolę lub jurysdykcję nad nami, Tobą lub naszymi współpracownikami lub na terytoriach, na których mamy klientów lub dostawców.
  • Fuzje i przejęcia – możemy udostępniać Twoje dane, jeśli zawieramy transakcję biznesową, taką jak fuzja, przejęcie, reorganizacja, upadłość lub sprzedaż części lub całości naszych aktywów. Każda strona, która nabywa nasze aktywa w ramach takiej transakcji, może nadal wykorzystywać Twoje dane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.
 8. Przekazywanie danych poza EOG
  Należy pamiętać, że niektórzy odbiorcy danych mogą znajdować się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). W takich przypadkach będziemy przekazywać Twoje dane tylko do takich krajów, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych lub zawrą umowy prawne zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.
 9. Jak chronimy Twoje dane
  Wdrożyliśmy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach i nie są publicznie dostępne. Ograniczamy dostęp do Twoich danych tylko do tych pracowników lub współpracowników, którzy muszą znać te informacje, aby umożliwić wykonanie zawartej między nami umowy.
  Musisz pomóc nam zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twojego konta, odpowiednio chroniąc hasło i ograniczając dostęp do konta (na przykład wylogowując się po zakończeniu uzyskiwania dostępu do konta). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła oraz za każde użycie hasła i konta, w tym za każde nieuprawnione użycie.

  Chociaż staramy się chronić Twoje dane, aby zapewnić ich poufność, nie możemy absolutnie zagwarantować ich bezpieczeństwa. Należy mieć świadomość, że przesyłanie danych przez Internet zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych osobowych ani innych treści przesyłanych za pomocą usługi, zatem zawsze robisz to na własne ryzyko.

 10. Archiwizowanie
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych zasad. Okresy przechowywania zostaną ustalone z uwzględnieniem rodzaju gromadzonych danych oraz celu, dla którego są gromadzone, mając na uwadze wymagania obowiązujące w danej sytuacji oraz konieczność zniszczenia nieaktualnych, nieużywanych danych w jak najwcześniejszym rozsądnym terminie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy przechowywać rejestry zawierające dane osobowe klientów, informacje handlowe, dokumenty otwarcia konta, komunikaty i wszystko inne zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.
 11. Prawa użytkownika
  Możesz poprosić o:

  1. Otrzymanie potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a także uzyskać dostęp do przechowywanych danych osobowych wraz z danymi uzupełniającymi.
  2. Otrzymanie kopii danych osobowych, które nam przekazałeś bezpośrednio, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
  3. Prośbę o sprostowanie swoich danych osobowych, nad którymi mamy kontrolę.
  4. Prośbę o usunięcie swoich danych osobowych.
  5. Sprzeciw wobec przetwarzaniu przez nas danych osobowych.
  6. Żądanie ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
  7. Złożenie skargi do organu nadzorczego.

  Należy jednak pamiętać, że te prawa nie są bezwzględne i mogą podlegać naszym własnym uzasadnionym interesom i wymogom regulacyjnym.

  JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej:

  E-mail: biuro@dmts.pl

  Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto, możesz to zrobić, wysyłając do nas wiadomość e-mailJeśli usuniesz swoje konto, pamiętaj, że dane osobowe, które nam przekazałeś, mogą nadal być przechowywane ze względów prawnych i regulacyjnych (jak opisano powyżej), ale nie będą już dostępne za pośrednictwem Twojego konta.

 12. Aktualizacje niniejszej Polityki
  Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom, według naszego wyłącznego uznania. Najbardziej aktualna wersja będzie zawsze umieszczana na naszej stronie internetowej. Zaleca się regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji. W przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię o tym. Kontynuując dostęp do naszych usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zaktualizowanej Polityki prywatności.